Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › 01 › Proizvodi i usluge

Proizvodi i usluge


Rad livnice je isljučivo baziran na uslužnom livenju obojenih metala  i sivog liva. To su najčešće odlivci polufabrikati namenjeni za građevinske i poljoprivredne mašine, tešku industriju, ukrasne elemente, poklopce…

 LR